2021. május 10-től

Osztályok

7.A_g

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of
MO
7.A_g
nytan

7.A_g
te
MO
sp2
bio
NM
7.A_g
é
GI
7.A_g
vkul
FA
7.A_g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke  
 
 
ang1
MO
7.A_g
irod

7.A_g
digkult
CSB
sz1
te
MO
sp1
mat
BSI
7.A_g
fiz
BHI
fiz.t
élvit
KGY
7.A_g
 
 
 
 
 
 
ang1
SZM
9.A_g
digkult
LJ
sz2
mat
ME
12.A
né1
KM
8.A_g
 
 
 
 
 
 
Sz  
 
 
te
MO
sp2
te
MO
sp2
mat
BSI
7.A_g

HJ
7.A_g

SZG
7.A_g

NM
ké.t.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
ME
12.A
Cs  
 
 
ang1
MO
7.A_g
ev
AL
7.A_g
ev
AL
7.A_g
te
MO
sp1
ang1
MO
7.A_g
mat
BSI
7.A_g

SZG
7.A_g
 
 
 
 
 
 
ang1
SZM
angol
kat
IP
nagy t.
kat
IP
nagy t.
ang1
SZM
9.A_g
mat
ME
9.A_g
né1
KM
né.t
ref
PP
né.t
ref
PP
né.t
né1
KM
fiz.t
 
 
 
 
 
 
felk
SA
felk
SA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang1
MO
7.A_g
bio
NM
11.B
irod

7.A_g
mat
BSI
7.A_g

HJ
7.A_g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
ME
9.D
ang1
SZM
7.A_g
né1
KM
né.t
 
 
 
 
 
 

8.A_g

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of
FA
8.A_g
mat
BL
11.C
irod
RMI
8.A_g
ang1
FA
rajz

FT
8.A_g
é
GI
8.A_g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
LKI
8.A_g
né1
KK
8.A_g
Ke  
 
 
inf
CSB
sz1
fiz
DG
8.A_g
ang1
FA
rajz
te
SZZ
sp2
te
SZZ
sp1
nytan
RMI
8.A_g

DA
ké.t.
 
 
 
 
 
 
inf
LJ
sz2
né1
KK
8.A_g
Sz  
 
 

SZG
11.A
bio
HDI
8.A_g

FT
9.A_g
irod
RMI
8.A_g
te
SZZ
sp1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cs  
 
 
mat
BL
11.A
ev
LHM
8.A_g
ev
LHM
8.A_g
irod
RMI
8.A_g
ang1
FA
rajz

SZG
8.A_g
te
SZZ
sp1
 
 
 
 
 
 
mat
LKI
8.A_g
kat
BSO
11.B
kat
BSO
11.B
né1
KK
8.A_g
 
 
 
ref
PP
né.t
ref
PP
né.t
 
 
 
 
 
 
felk
SA
felk
SA
 
 
 
 
 
 
nytan
RMI
8.A_g
mat
BL
7.A_g

DA
ké.t.
te
SZZ
sp1
ang1
FA
rajz
vkul
FA
rajz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
LKI
8.A_g
né1
KK
8.A_g

9.A

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of
NM
9.A_g
ang1
SZM
angol
vkul
BSI
rajz

SZG
9.A_g
nytan

9.A_g
ang2
MO
9.A_g

RMI
9.A_g
 
 
 
 
 
 
né1
TB
9.A_g
ang2
SZM
angol
ang1
HE
11.D
né2
FÁA
9.D
ang1
MM
9.B
né2
KK
9.B
 
 
 
né2
KM
9.C
 
 
 
fra
SZE
11.D
 
 
 
or
KZSE
12.D
Ke  
 
 
 
 
 
inf
CSB
sz1

RMI
9.A_g
mat
BL
9.A_g
fiz
DG
fiz.t
ev
AL
9.A_g
ev
AL
9.A_g
mn
HA
sp1
mn
HA
sp1
ang1
HE
9.D
inf
LJ
sz2
mat
LKI
10.C
kat
BSO
bio.t
kat
BSO
bio.t
ang1
MM
9.B
 
 
 
mat
DG
9.C
ref
PP
né.t
ref
PP
né.t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
felk
CE
felk
CE
Sz  
 
 
 
 
 
irod

9.A_g

NM
ké.t.
ang1
SZM
angol
ang2
MO
9.A_g
nytan

9.A_g
te
KJ
sp2
 
 
 
 
 
 
mat
DG
9.A_g
mat
DG
9.A_g
né1
TB
9.A_g
ang2
SZM
angol
 
 
 
 
 
 
ang1
HE
9.B
né2
FÁA
8.A_g
 
 
 
 
 
 
ang1
MM
9.D
né2
KK
9.C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
né2
KM
9.D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
SZE
bio.t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
or
KZSE
9.B
Cs  
 
 
drámt

9.A_g

SZG
9.A_g
ang1
SZM
angol
mat
BL
9.A_g

NM
ké.t.
fiz
DG
fiz.t
te
KJ
sp2
 
 
 
 
 
 
né1
TB
9.A_g
mat
LKI
9.D
ang1
HE
9.B
mat
DG
10.C
ang1
MM
sz2
 
 
 
 
 
 
ang1
SZM
angol
irod

9.A_g
te
KJ
sp1
ang2
MO
9.A_g
é
GI
9.A_g
mat
BL
12.A
vkul
BSI
9.A_g
 
 
 
 
 
 
né1
TB
9.A_g
ang2
SZM
9.B
mat
LKI
9.A_g
ang1
HE
12.A
né2
FÁA
12.C
mat
DG
9.B
ang1
MM
9.D
né2
KK
9.C
 
 
 
 
 
 
né2
KM
12.A
 
 
 
 
 
 
fra
SZE
rajz
 
 
 
 
 
 
or
KZSE
8.A_g
 
 
 

9.B

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of

9.B
ang1
BUL
9.C
nytan

9.B
mat
BSI
9.B
te
HA
sp1
ang2
MO
9.A_g
bio
DA
9.B
 
 
 
 
 
 
ang1
KZSE
nagy t.
ang2
SZM
angol
ang1
FA
rajz
né2
FÁA
9.D
ang1
HE
11.D
né2
KK
9.B
ang1
MM
9.B
né2
KM
9.C
né1
TB
9.A_g
fra
SZE
11.D
né1
SZA
9.D
or
KZSE
12.D
Ke  
 
 
 
 
 

FT
9.B
irod

9.B
mat
BSI
9.B

NM
9.B
ev
AL
9.A_g
ev
AL
9.A_g
mn
HA
sp1
mn
HA
sp1
ang1
KZSE
11.C
kat
IP
tánc
kat
IP
tánc
ang1
FA
rajz
ref
PP
né.t
ref
PP
né.t
ang1
HE
9.D
felk
CE
felk
CE
ang1
MM
9.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
né1
SZA
9.C
 
 
 
 
 
 
Sz  
 
 
mat
BSI
9.B

SZG
9.B
irod

9.B
ang1
BUL
12.C
ang2
MO
9.A_g
vkul
FA
rajz
te
HA
sp1
 
 
 
 
 
 
ang1
KZSE
9.C
ang2
SZM
angol
ang1
FA
rajz
né2
FÁA
8.A_g
ang1
HE
9.B
né2
KK
9.C
ang1
MM
9.D
né2
KM
9.D
né1
TB
9.A_g
fra
SZE
bio.t
né1
SZA
11.D
or
KZSE
9.B
Cs  
 
 
fiz
SZR
9.B
mat
BSI
9.B
ang1
BUL
bio.t

FT
9.B
te
HA
sp2
bio
DA
9.B
digkult
C
sz1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digkult
LJ
sz2
ang1
FA
rajz
 
 
 
ang1
HE
9.B
 
 
 
ang1
MM
sz2
 
 
 
né1
TB
9.A_g
 
 
 
né1
SZA
11.C
 
 
 
 
 
 
ang1
BUL
9.C

SZG
9.B
é
GI
9.B
ang2
MO
9.A_g
bio
DA
9.B
digkult
C
sz1
fiz
SZR
fiz.t
 
 
 
 
 
 
ang1
KZSE
12.D
ang2
SZM
9.B
digkult
LJ
sz2
ang1
FA
rajz
né2
FÁA
12.C
 
 
 
ang1
HE
12.A
né2
KK
9.C
 
 
 
ang1
MM
9.D
né2
KM
12.A
 
 
 
né1
TB
9.A_g
fra
SZE
rajz
 
 
 
né1
SZA
9.B
or
KZSE
8.A_g
 
 
 

9.C

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of
HJ
9.C
ang1
BUL
9.C

HJ
9.C
é
GI
9.C
bio
DCS
9.C
ang2
MO
9.A_g
te
SZZ
sp1
 
 
 
 
 
 
ang1
KZSE
nagy t.
ang2
SZM
angol
ang1
FA
rajz
né2
FÁA
9.D
ang1
HE
11.D
né2
KK
9.B
ang1
MM
9.B
né2
KM
9.C
né1
TB
9.A_g
fra
SZE
11.D
né1
SZA
9.D
or
KZSE
12.D
Ke  
 
 
 
 
 
vkul
FA
rajz

HJ
9.C
mat
BL
9.A_g
bio
DCS
9.C
ev
LHM
nagy t.
ev
LHM
nagy t.
mn
SZZ
sp2
mn
SZZ
sp2
ang1
KZSE
11.C
mat
LKI
10.C
kat
TK
9.D
kat
TK
9.D
ang1
FA
rajz
mat
ME
bio.t
ref
PP
né.t
ref
PP
né.t
ang1
HE
9.D
mat
DG
9.C
felk
CE
felk
CE
ang1
MM
9.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
né1
SZA
9.C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sz  
 
 
 
 
 
bio
DCS
bio.t

HJ
9.C
ang1
BUL
12.C
ang2
MO
9.A_g

DA
9.C
irod
RMI
9.C
 
 
 
 
 
 
mat
DG
9.A_g
mat
ME
9.C
ang1
KZSE
9.C
ang2
SZM
angol
 
 
 
mat
DG
9.A_g
ang1
FA
rajz
né2
FÁA
8.A_g
 
 
 
 
 
 
ang1
HE
9.B
né2
KK
9.C
 
 
 
 
 
 
ang1
MM
9.D
né2
KM
9.D
 
 
 
 
 
 
né1
TB
9.A_g
fra
SZE
bio.t
 
 
 
 
 
 
né1
SZA
11.D
or
KZSE
9.B
Cs  
 
 
nytan
RMI
9.C
fiz
SZR
9.C
ang1
BUL
bio.t
mat
BL
9.A_g
te
SZZ
sp1
digkult
LJ
sz1

HJ
9.A_g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
LKI
9.D
digkult
C
sz2
ang1
FA
rajz
mat
ME
9.C
 
 
 
ang1
HE
9.B
mat
DG
10.C
 
 
 
ang1
MM
sz2
 
 
 
 
 
 
né1
TB
9.A_g
 
 
 
 
 
 
né1
SZA
11.C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang1
BUL
9.C
irod
RMI
9.C
fiz
SZR
fiz.t
ang2
MO
9.A_g
te
SZZ
sp1
mat
BL
12.A
digkult
LJ
sz2
 
 
 
 
 
 
ang1
KZSE
12.D
ang2
SZM
9.B
mat
LKI
9.A_g
digkult
C
sz1
ang1
FA
rajz
né2
FÁA
12.C
mat
ME
9.C
 
 
 
ang1
HE
12.A
né2
KK
9.C
mat
DG
9.B
 
 
 
ang1
MM
9.D
né2
KM
12.A
 
 
 
 
 
 
né1
TB
9.A_g
fra
SZE
rajz
 
 
 
 
 
 
né1
SZA
9.B
or
KZSE
8.A_g
 
 
 
 
 
 

9.D

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of
SZZ
9.D
ang1
BUL
9.C
é
GI
9.D
mat
LKI
9.D

SZA
9.D
ang2
MO
9.A_g
irod
FT
9.D
 
 
 
 
 
 
ang1
KZSE
nagy t.
ang2
SZM
angol
ang1
FA
rajz
né2
FÁA
9.D
ang1
HE
11.D
né2
KK
9.B
ang1
MM
9.B
né2
KM
9.C
né1
TB
9.A_g
fra
SZE
11.D
né1
SZA
9.D
or
KZSE
12.D
Ke  
 
 
 
 
 
mat
LKI
9.D
nytan
FT
9.D
bio
HDI
9.D
digkult
CSB
sz1
ev
LHM
nagy t.
ev
LHM
nagy t.
mn
SZZ
sp2
mn
SZZ
sp2
ang1
KZSE
11.C
digkult
LJ
sz2
kat
TK
9.D
kat
TK
9.D
ang1
FA
rajz
 
 
 
ref
PP
né.t
ref
PP
né.t
ang1
HE
9.D
 
 
 
felk
CE
felk
CE
ang1
MM
9.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
né1
SZA
9.C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sz  
 
 
mat
LKI
9.D

HJ
9.D
bio
HDI
9.D
ang1
BUL
12.C
ang2
MO
9.A_g
te
SZZ
sp2

SZA
9.D
 
 
 
 
 
 
ang1
KZSE
9.C
ang2
SZM
angol
ang1
FA
rajz
né2
FÁA
8.A_g
ang1
HE
9.B
né2
KK
9.C
ang1
MM
9.D
né2
KM
9.D
né1
TB
9.A_g
fra
SZE
bio.t
né1
SZA
11.D
or
KZSE
9.B
Cs  
 
 
te
SZZ
sp2
mat
LKI
9.D
ang1
BUL
bio.t
digkult
CSB
sz1

HJ
9.D
fiz
SZR
9.D
vkul
FA
rajz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digkult
LJ
sz2
ang1
FA
rajz
 
 
 
ang1
HE
9.B
 
 
 
ang1
MM
sz2
 
 
 
né1
TB
9.A_g
 
 
 
né1
SZA
11.C
 
 
 
 
 
 
ang1
BUL
9.C
irod
FT
né.t
bio
HDI
9.D
ang2
MO
9.A_g
fiz
SZR
fiz.t

DA
9.D
te
SZZ
sp2
 
 
 
 
 
 
ang1
KZSE
12.D
ang2
SZM
9.B
ang1
FA
rajz
né2
FÁA
12.C
ang1
HE
12.A
né2
KK
9.C
ang1
MM
9.D
né2
KM
12.A
né1
TB
9.A_g
fra
SZE
rajz
né1
SZA
9.B
or
KZSE
8.A_g

10.A

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of
RMI
10.A
bio
NM
10.A

SZG
10.A
te
HA
sp1
irod
RMI
10.A

HJ
10.A
mat
BSI
10.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke  
 
 
fiz
BHI
fiz.t
ang1
HE
10.A
ang1
HE
10.A

NM
ké.t.
ang2
MM
10.C
mat
LKI
10.A
inf
CSB
sz2
 
 
 
 
 
 
ang1
MM
angol
ang1
MM
angol
né2
FÁA
8.A_g
mat
BSI
11.A
inf
LJ
sz1
né1
DCS
né.t
né1
DCS
né.t
fra

9.D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
or
KM
angol
 
 
 
 
 
 
Sz  
 
 
nytan
RMI
10.A
irod
RMI
10.A
ang2
MM
10.A
mat
LKI
10.A

NM
ké.t.
te
HA
sp1

SZG
10.A
 
 
 
 
 
 
né2
FÁA
angol
mat
BSI
12.D
fra

8.A_g
 
 
 
or
KM
10.B
 
 
 
Cs  
 
 
ang1
HE
10.A
fiz
BHI
10.A
mat
LKI
10.A
ev
LHM
nagy t.
ev
LHM
nagy t.
ang2
MM
10.C
 
 
 
mn
HA
sp1
mn
HA
sp1
ang1
MM
9.D
mat
BSI
9.D
kat
BSO
10.B
kat
BSO
10.B
né2
FÁA
11.C
né1
DCS
né.t
 
 
 
 
 
 
kat
IP
tánc
kat
IP
tánc
fra

10.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kat
TK
bio.t
kat
TK
bio.t
or
KM
10.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ref
PP
né.t
ref
PP
né.t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
felk
SA
felk
SA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bio
NM
10.A
é
GI
10.A
irod
RMI
10.A
ang1
HE
tánc
mat
LKI
10.A
te
HA
sp1

HJ
10.A
 
 
 
 
 
 
ang1
MM
10.A
mat
BSI
9.C
né1
DCS
né.t
 
 
 

10.B

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of
HA
10.B

HJ
12.A
ang1
BUL
12.A
inf
BL
sz1

NM
ké.t.
bio
DCS
bio.t
né1
SZA
11.D
 
 
 
 
 
 
ang1
KZSE
bio.t
inf
LJ
sz2
mat
BSI
10.A
né1
SZA
10.B
 
 
 
 
 
 
né1
KK
12.C
 
 
 
 
 
 
Ke  
 
 
nytan
HK
10.B
fiz
BHI
fiz.t
irod
HK
10.B

FT
10.B
ang2
KZSE
10.B
mat
BL
11.C
te
HA
sp2
 
 
 
 
 
 
né2
FÁA
8.A_g
mat
DG
10.C
fra

9.D
mat
ME
10.B
or
KM
angol
mat
BSI
11.A
Sz  
 
 
ang1
BUL
angol
ang1
BUL
angol
ang2
KZSE
10.C
mat
BL
10.C
bio
DCS
10.B
vkul
BSI
10.B
irod
HK
10.B
mn
HA
sp2
mn
HA
sp2
ang1
KZSE
10.B
ang1
KZSE
10.B
né2
FÁA
angol
mat
DG
10.B
né1
SZA
11.B
né1
SZA
11.B
fra

8.A_g
mat
ME
12.A
né1
KK
12.D
né1
KK
12.D
or
KM
10.B
mat
BSI
12.D
Cs  
 
 
fiz
BHI
10.B
te
HA
sp2
mat
BL
11.D
ev
AL
10.A
ev
AL
10.A
ang2
KZSE
bio.t
irod
HK
10.B
 
 
 
 
 
 
mat
DG
10.C
kat
BSO
10.B
kat
BSO
10.B
né2
FÁA
11.C
mat
ME
9.C
kat
IP
tánc
kat
IP
tánc
fra

10.B
mat
BSI
9.D
kat
TK
bio.t
kat
TK
bio.t
or
KM
10.A
 
 
 
ref
PP
né.t
ref
PP
né.t
 
 
 
 
 
 
felk
SA
felk
SA
 
 
 
 
 
 
é
GI
10.B
ang1
BUL
10.B

FT
10.B

NM
ké.t.
mat
BL
10.C

HJ
10.B
te
HA
sp1
 
 
 
 
 
 
ang1
KZSE
9.D
mat
DG
10.B
né1
SZA
angol
mat
ME
9.D
né1
KK
12.A
mat
BSI
9.C

10.C

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of
SZG
10.C
irod
KK
10.C
ang1
HE
10.C
fiz
DG
fiz.t

SZG
10.C
bio
NM
10.C
te
SZG
sp2
 
 
 
 
 
 
ang1
MM
9.A_g
ang1
SZM
angol
né1
KK
12.C
Ke  
 
 

FT
10.C
nytan
KK
10.C

NM
ké.t.
inf
CSB
sz1
ang2
MM
10.C
mat
BL
11.C
irod
KK
10.C
 
 
 
 
 
 
inf
LJ
sz2
fra

9.D
mat
DG
10.C
 
 
 
or
KM
angol
 
 
 
 
 
 
né2
KK
9.A_g
 
 
 
Sz  
 
 
ang1
HE
12.A
ang1
HE
12.A
ang2
MM
10.A
mat
BL
10.C
vkul
BSI
10.C

SZG
10.C
bio
NM
10.C
mn
SZZ
sp1
mn
SZZ
sp1
ang1
MM
10.C
ang1
MM
10.C
fra

8.A_g
mat
DG
10.B
ang1
SZM
fiz.t
ang1
SZM
fiz.t
or
KM
10.B
 
 
 
né1
KK
12.D
né1
KK
12.D
né2
KK
né.t
 
 
 
Cs  
 
 
te
SZG
sp1
ang1
HE
10.C
mat
BL
11.D
ev
AL
10.A
ev
AL
10.A
ang2
MM
10.C
fiz
DG
10.C
 
 
 
 
 
 
ang1
MM
11.C
mat
DG
10.C
kat
BSO
10.B
kat
BSO
10.B
fra

10.B
ang1
SZM
angol
 
 
 
kat
IP
tánc
kat
IP
tánc
or
KM
10.A
 
 
 
 
 
 
kat
TK
bio.t
kat
TK
bio.t
né2
KK
rajz
 
 
 
 
 
 
ref
PP
né.t
ref
PP
né.t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
felk
SA
felk
SA
 
 
 
 
 
 
irod
KK
10.C
ang1
HE
11.D
te
SZG
sp2
é
GI
10.C
mat
BL
10.C

NM
ké.t.

FT
10.C
 
 
 
 
 
 
ang1
MM
10.C
mat
DG
10.B
ang1
SZM
12.D
 
 
 
né1
KK
12.A
 
 
 

11.A

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of
BSI
11.A
mat
DG
11.A
te
KJ
sp1
tö_sp
SZA
10.C
méd
ML
10.B
m nyelv_sp

12.C
ang2
FA
rajz
 
 
 
 
 
 
mat_sp
BSI
fiz.t

LK
11.A
nytan
FT
11.A
ang2
MO
11.C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
né2
DCS
12.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
SZE
11.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
or
KZSE
11.A
Ke ev
AL
11.D
ir_sp

11.B
ir_sp

11.B
ang1
KZSE
11.D
fiz
BHI
fiz.t
tö_sp
SZA
10.A
te
KJ
sp1
ang1
KZSE
11.A
inf_fakt
PM
sz1
inf_fakt
PM
sz1
kat
BSO
10.A
mat_sp
BSI
11.A
mat_sp
BSI
11.A
ang1
MO
11.A

LK
11.A
ang1
MO
10.A
 
 
 
 
 
 
ref
PP
né.t
 
 
 
 
 
 
né1
KM
bio.t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
felk
CE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sz  
 
 
 
 
 
mat
DG
11.A
te
KJ
sp1
drámt
FT
11.A
ir_sp

12.A
tö_sp
SZA
angol
ang2
FA
rajz
föelő
SZG
bio.t
 
 
 
né1
KM
né.t
mat_sp
BSI
9.C
irod
FT
11.A

LK
11.A
ang2
MO
11.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
né2
DCS
11.D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
SZE
11.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
or
KZSE
8.A_g
 
 
 
Cs  
 
 
tö_sp
SZA
11.D
tö_sp
SZA
11.D
ang1
KZSE
11.A
fiz
BHI
11.A
ir_sp

angol
ev
AL
11.D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bio_fakt
DCS
bio.t
bio_fakt
DCS
bio.t
ang1
MO
ké.t.
irod
FT
11.A
kat
BSO
11.A
bio
DA
11.A
fiz_fakt
DG
fiz.t
fiz_fakt
DG
fiz.t
né1
KM
sz1
 
 
 
ref
PP
né.t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
felk
CE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
DG
11.A
ang2
FA
9.C
 
 
 
élvit

11.A
ir_sp

10.A
ang1
KZSE
7.A_g
mn
HA
sp1
mn
HA
sp1
mat_sp
BSI
12.C
ang2
MO
8.A_g
bio
DA
11.A
irod
FT
11.A
ang1
MO
11.A
 
 
 
né2
DCS
11.B
 
 
 
 
 
 
né1
KM
né.t
 
 
 
fra
SZE
11.C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
or
KZSE
11.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.B

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of
HE
11.B
méd
ML
10.B
mat
DG
11.B
tö_sp
SZA
10.C
ang1
FA
rajz
m nyelv_sp

12.C
né2
KK
12.C
 
 
 
 
 
 
mat
BL
11.A

FT
11.B
ang1
HE
11.B
nytan
HE
11.B
fra
SZE
11.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
or
KZSE
11.A
Ke ev
LHM
11.B
ir_sp

11.B
ir_sp

11.B
fiz
BHI
fiz.t
ang1
FA
rajz
tö_sp
SZA
10.A
ang1
FA
rajz
bio
NM
11.B
inf_fakt
PM
sz1
inf_fakt
PM
sz1
kat
TK
9.C
mat
BL
11.D
mat
BL
11.D
ang1
HE
11.B

FT
11.B
ang1
HE
11.B
 
 
 
 
 
 
ref
PP
né.t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
felk
CE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sz  
 
 
te
HA
sp1
te
HA
sp1
mat
DG
11.B
élvit

11.B
ir_sp

12.A
tö_sp
SZA
angol
né2
KK
11.C
föelő
SZG
bio.t
 
 
 
mat
BL
11.A
irod
HE
11.B

FT
11.B
fra
SZE
11.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
or
KZSE
8.A_g
 
 
 
Cs  
 
 
tö_sp
SZA
11.D
tö_sp
SZA
11.D
te
HA
sp1
ang1
FA
rajz
ir_sp

angol
ev
LHM
11.B
fiz
BHI
fiz.t
 
 
 
 
 
 
bio_fakt
DCS
bio.t
bio_fakt
DCS
bio.t
ang1
HE
11.B
irod
HE
11.B
kat
TK
9.C
fiz_fakt
DG
fiz.t
fiz_fakt
DG
fiz.t
 
 
 
 
 
 
ref
PP
né.t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
felk
CE
 
 
 
 
 
 
vkul
FA
rajz
né2
KK
rajz
mat
DG
11.B
bio
NM
11.B
ir_sp

10.A
ang1
FA
rajz
mn
HA
sp1
mn
HA
sp1
fra
SZE
11.C
mat
BL
10.B
irod
HE
11.B
ang1
HE
11.B
or
KZSE
11.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.C

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of
LKI
11.C
te
HA
sp2
mat
LKI
11.C
tö_sp
SZA
10.C
ang1
KZSE
11.C
nytan

11.C
ang2
FA
rajz
 
 
 
 
 
 
mat
RVZS
11.D

RMI
11.C
ang1
MM
12.C
m nyelv_sp

12.C
ang2
MO
11.C
mat
BL
11.A
 
 
 
né1
KM
11.A
 
 
 
né2
KK
12.C
 
 
 
 
 
 
né1
FÁA
11.D
 
 
 
fra
SZE
11.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
or
KZSE
11.A
Ke ev
LHM
11.B
ir_sp

11.B
ir_sp

11.B
bio
DA
11.C
ang1
KZSE
11.D
tö_sp
SZA
10.A
te
HA
sp2
né1
KM
11.C
inf_fakt
PM
sz1
inf_fakt
PM
sz1
kat
TK
9.C
mat
BL
11.D
mat
BL
11.D
ang1
MM
11.C

RMI
11.C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ref
PP
né.t
 
 
 
 
 
 
né1
KM
7.A_g
 
 
 
ang1
MM
11.D
 
 
 
 
 
 
felk
CE
 
 
 
 
 
 
né1
FÁA
11.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sz  
 
 
vkul
FA
rajz
bio
DA
11.C
mat
LKI
11.C
te
HA
sp2
irod

11.C
tö_sp
SZA
angol
ang2
FA
rajz
föelő
SZG
bio.t
 
 
 
mat
RVZS
11.D
ir_sp

12.A

RMI
11.C
ang2
MO
11.A
 
 
 
mat
BL
11.A
 
 
 
 
 
 
né2
KK
11.C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
SZE
11.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
or
KZSE
8.A_g
 
 
 
Cs  
 
 
tö_sp
SZA
11.D
tö_sp
SZA
11.D
méd
ML
10.B
fiz
SZR
fiz.t
irod

11.C
ev
LHM
11.B
ang1
KZSE
11.D
 
 
 
 
 
 
bio_fakt
DCS
bio.t
bio_fakt
DCS
bio.t
ir_sp

angol
kat
TK
9.C
ang1
MM
11.B
fiz_fakt
DG
fiz.t
fiz_fakt
DG
fiz.t
 
 
 
ref
PP
né.t
né1
KM
11.C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
felk
CE
né1
FÁA
9.B
 
 
 
fiz
SZR
11.C
élvit

11.C
ang2
FA
9.C
mat
LKI
11.D
ang1
KZSE
11.C
irod

11.C
 
 
 
mn
HA
sp1
mn
HA
sp1
ang2
MO
8.A_g
mat
RVZS
11.C
ang1
MM
11.D
ir_sp

10.A
né2
KK
rajz
mat
BL
10.B
né1
KM
né.t
 
 
 
fra
SZE
11.C
 
 
 
né1
FÁA
12.A
 
 
 
or
KZSE
11.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.D

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of
MM
11.D
te
SZZ
sp1
mat
RVZS
11.D
tö_sp
SZA
10.C
ang1
KZSE
11.C
méd
ML
10.B
ang2
FA
rajz
 
 
 
 
 
 
mat
BL
11.A

HJ
11.D
ang1
MM
12.C
ang2
MO
11.C
 
 
 
 
 
 
né1
FÁA
11.D
né2
DCS
12.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
SZE
11.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
or
KZSE
11.A
Ke ev
AL
11.D
 
 
 
 
 
 
te
SZZ
sp1
ang1
KZSE
11.D
tö_sp
SZA
10.A
irod
MM
11.D
ang1
MM
11.D
inf_fakt
PM
sz1
inf_fakt
PM
sz1
kat
BSO
10.A
mat
BL
11.D
mat
BL
11.D
ang1
MM
11.C

HJ
11.D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ref
PP
né.t
 
 
 
 
 
 
né1
FÁA
11.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
felk
CE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sz  
 
 
bio
DA
11.D
vkul
FA
rajz
mat
RVZS
11.D
te
SZZ
sp1
irod
MM
11.D
tö_sp
SZA
angol
ang2
FA
rajz
föelő
SZG
bio.t
 
 
 
mat
BL
11.A

HJ
11.D
ang2
MO
11.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
né2
DCS
11.D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
SZE
11.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
or
KZSE
8.A_g
 
 
 
Cs  
 
 
tö_sp
SZA
11.D
tö_sp
SZA
11.D
fiz
SZR
fiz.t
élvit
KGY
11.D
irod
MM
11.D
ev
AL
11.D
ang1
KZSE
11.D
 
 
 
 
 
 
bio_fakt
DCS
bio.t
bio_fakt
DCS
bio.t
kat
BSO
11.A
ang1
MM
11.B
fiz_fakt
DG
fiz.t
fiz_fakt
DG
fiz.t
ref
PP
né.t
né1
FÁA
9.B
 
 
 
 
 
 
felk
CE
 
 
 
 
 
 
bio
DA
11.D
fiz
SZR
fiz.t
ang2
FA
9.C
mat
RVZS
11.C
ang1
KZSE
11.C
nytan
MM
11.D
 
 
 
mn
HA
sp1
mn
HA
sp1
ang2
MO
8.A_g
mat
BL
10.B
ang1
MM
11.D
né2
DCS
11.B
 
 
 
né1
FÁA
12.A
fra
SZE
11.C
 
 
 
 
 
 
or
KZSE
11.A
 
 
 
 
 
 

1/13.T

Nap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
of

né.t
élism
DBK
né.t
alspec
FJ
né.t
alspec
FJ
né.t
szőlism
FJ
né.t
gazdvállism
FJ
né.t
btech
FJ
né.t
 
 
 
 
 
 
Ke  
 
 
élelmvizs
DBK
gy1
élelmvizs
DBK
gy1
élism
DBK
gy1
btech
FJ
gy1
alspec
FJ
gy1
alspec
FJ
gy1
gazdvállism
FJ
gy1
 
 
 
 
 
 
Sz  
 
 
alapgyak
FJ
gy1
alapgyak
FJ
gy1
alapgyak
FJ
gy1
alapgyak
FJ
gy1
szőlbormérés
DBK
gy1
szőlbormérés
DBK
gy1
szőlbormérés
DBK
gy1
 
 
 
 
 
 
Cs  
 
 
munkéshig
KGY
gy1
szőlésborgépek
KGY
gy1
műszalapism
KGY
gy1
alspec
FJ
gy1
szőlism
FJ
gy1
szőlism
FJ
gy1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
szőlésborgépek
KGY
gy1
btech
FJ
gy1
btech
FJ
gy1
szőlism
FJ
gy1
szőlism
FJ
gy1
alspec
FJ
gy1