Testületünk
                          185.jpg - 1.69 MB

Dénes Istvánné –óvodapedagógus

35 éve vagyok az óvodapedagógusi pályán, oklevelet a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben, szakvizsgát a Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolán szereztem. 2002-2018-ig dolgoztam a tagintézmény vezetőjeként. 1986 óta vagyok férjezett, két felnőtt gyermekem van. Gyermekkorom óta pedagógus szerettem volna lenni, munkámat mindig tiszta lelkiismerettel és hivatástudattal végeztem. Alapérték számomra a  kölcsönös bizalom, az elfogadás, együttműködés és a keresztyén szeretet. Nevelési elvem:

Játszva tanítani és tanulni, jó közösségben dolgozni, és felfedezni minden gyermekben az egyéni értékeket, hiszen: „ A gyermek Isten legszebb ajándéka. Minden gyermekbe valami értéket helyezett, amit nekünk kell kibontanunk."

Bogárominé Scrob Erzsébet – óvodapedagógus
Mezőhegyesen születtem, a Szarvasi Óvónőképző elvégzése után1986-ban költöztem Kiskőrösre. A Mohácsi óvodában kezdtem dolgozni, majd a lányom és a fiam születése után 1996-tól az Árpád Óvoda, 2011-től a Harangvirág Evangélikus Óvoda óvodapedagógusa vagyok. Ahogyan saját gyermekeim nevelésében úgy a pedagógusi munkában is törekszem a következetességre, az őszinte, szeretetteljes kapcsolat kialakítására. Hiszem, hogy a rendszeresség, kiszámíthatóság által kialakult biztonság érzése megfelelő alapot nyújt a gyermekek sokoldalú képességfejlesztéséhez. Több, mint 10 éve az egészséges életmód elkötelezettje vagyok, amely szemlélet áthatja oktató – nevelő munkámat. Igyekszem kialakítani a gyermekekben a természetes igényt az egészséges táplálkozásra, a rendszeres mozgásra, hiszen: „ Test és lélek nem két különböző, hanem egy és ugyanaz a dolog."
   

Horváthné Gyöngyösi Éva – óvodapedagógus

Kecskeméten születtem,1984-ig ott éltem és dolgoztam.32 éve vagyok óvodapedagógus 27 évet Kiskőrösön az Árpád óvodában töltöttem a kicsik nevelésével. Férjem és fiunk a Wattay Középiskolában tanár, lányunk főiskolás. Számomra legfontosabb érték a család, melynek értékes és fontos tagja a gyermek. Vallom, hogy a gyermekeknek legnagyobb szükségük a családjukra van, s az óvoda ennek kiegészítője és nem pótléka lehet.

„ A gyermek felnevelése nem hasonlítható semmilyen más művelethez, a nevelés a gyermekkel való természetes együttélés. Az igazi szeretet – értelmes szeretet!"


Bengőné Nagy Mária - óvodapedagógus

Diplomámat a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szereztem 2006-ban. Felnőtt koromra fogalmazódott meg bennem, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni. 2007. január1-én a Thököly Óvodában kezdtem a hivatásom, majd a Tabdi Óvodában dolgoztam. Nagy öröm számomra, hogy a Harangvirág Evangélikus Óvodában dolgozhatok megalakulása óta. Egy olyan közösség tagja lehetek, ahol a szeretet, a bibliai értékek fontosak. Igyekszem a legjobb pedagógiai felkészültséggel alakítani a gyermekeket, testileg, lelkileg fejleszteni a személyiségüket. Szakvizsgámat fejlesztő, differenciáló szakon 2013-ban szereztem, amit az óvodában jól tudok hasznosítani.  Munkám során a Példabeszédek könyve 22. rész 6. verse vezérel:

„ Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik akkor sem tér el attól."


Menyhárt Laura - óvodapedagógus

Tanulmányaimat a budapesti Bem József Óvónői Szakközépiskolában kezdtem. Az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán diplomáztam. A gyermekek szeretete, nyitottsága vezérel, s így 18 éve ugyanolyan lelkesedéssel dolgozom óvónőként. A mindennapi munkámat ötletesebbé, tartalmasabbá tegyem, ezért drámapedagógusi szakirányú szakképzettséget szereztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán.

Örömmel tölt el, hogy alapító tagja lehettem a Harangvirág Evangélikus Óvoda közösségének. Hiszem, hogy szeretettel hitre nyitottá lehet nevelni a gyermekeket, s a lelki nevelés által, a gyermek boldog lesz, harmóniában él Istennel, önmagával és másokkal.

Jelenleg Barna Dorka nevű kislányommal gyeden vagyok.


Tiriczné Szabó Szilvia - óvodapedagógus
 Tanulmányaimat a szarvasi Tessedik Sámuel Pedagógiai Főiskolán végeztem óvodapedagógus szakon. 2006-tól dolgozom óvónőként. Első munkahelyem a kiskőrösi speciális óvoda volt, ahol közel 7 évig sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoztam. 2013 szeptemberében lettem a Harangvirág Óvoda óvodapedagógusa, ahol nagy tapasztalattal rendelkező munkatársakkal dolgozhatom együtt. Célom, hogy derűs, kedves, mindenre nyitott, érdeklődő gyermekeket adhassak át a tanító néniknek.
 
Szentgyörgyi Adrienn - óvodapedagógus
  1988. 05.01-jén születtem. Érettségi után a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem főiskola szakán folytattam tanulmányaimat, ahol 2010-ben államvizsgáztam. Mindig szerettem a közösségi programokat, ezért többek között 13 éven keresztül cserkészkedtem, ahol őrsvezető segédként főleg kisebb gyerekekkel foglalkoztam. Több pedagógus is van a családomban, így mindig is természetes közeg volt számomra mind az óvoda, mind az iskola. Gyerekkoromtól tudatosan készültem az óvónői pályára, ahol szeretném hasznosítani mind zeneiskolai, mind képzőművészeti tanulmányaimat.Csővári Gáborné - óvodapedagógus

                                     1988-ban Nagykőrösön az Arany János Óvónőképző Szakközépiskolában szereztem meg az 
                                     óvónői középfokú képesítésemet, majd Kiskőrösön a Mohácsi Óvodában kezdtem dolgozni.
                                     Első gyermekünk születése után hivatásomnak az anyaságot választottuk férjemmel, majd
                                     második gyermekünk születése után továbbra is Velük maradtam itthon. A gyermekek szeretete.
                                     a velük való törődés mindig is meghatározó volt az életemben, ami az évek múlásával csak
                                     erősödött. Gyermekeink felnőtté válása után úgy döntöttem szeretnék újra visszakerülni az óvónői
                                     pályára, ezért 2014 júniusában Nagykőrösön a Károli Gáspár Református Egyetem óvodapedagógusi
                                     szakán megszereztem a diplomámat. Hiszem, hogy a szeretetteljes, lelkiismeretes, kitartó
                                     munkának meglesz a gyümölcse. Így történt velem is, amikor a Harangvirág Óvodában kezdhettem
                                     dolgozni, ezzel nagy álom teljesedett be.

Udvarhelyiné Polereczki Hajnalka - óvodapedagógus

                                    1975-ben születtem, diplomámat a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus
                                    szakán szereztem 1996-ban. Egy év után a Batthyány Óvodában kezdtem dolgozni. Két gyermekem
                                    születése után sajnos nem tudtam visszatérni eredeti hivatásomhoz, de mindig bíztam benne,
                                    hogy egyszer sikerülni fog. Megtisztelő számomra a Harangvirág Evangélikus Óvoda testületéhez
                                    tartozni, hálás vagyok kollégáimnak a támogatásért, nyitottságért, segítőkészségért. Úgy gondolom,
                                    hogy a kisgyermekek nevelésének legfontosabb feltétele a szeretet, az elfogadás, a gyermeki
                                    személyiség tiszteletben tartása. Emellett fontos, hogy az egymással való kapcsolatainkban is
                                    megalapozzuk, erősítsük ezeket az értékeket, melyben segítség a keresztyén szellemiség.
                                  
                                 


                                 
   
Mészáros Nóra - óvodapedagógus

                                   Mészáros Nóra vagyok, 25 éves, Soltvadkerten a szüleimmel élek. Pici ovis korom óta tudom, hogy
                                   óvónő szeretnék lenni, ez az álmom be is teljesült.Számomra az óvoda az a hely, ahol érvényesülni
                                   tudok. Fő nevelési elvem a szeretet és a türelem. Meghallgatom a gyermekek ötleteit játék, mese,
                                   barkácsolás kapcsán, és azokat lehetőség szerint alkalmazom. Két és fél évet dolgoztam a pirtói
                                   Vackor Óvodában, ahol sok élményt szereztem, sikert éltem át. Jelenleg az evangélikus óvodában
                                   kaptam lehetőséget, ahol új kihívások várnak rám. Szívesen alkalmazom az újrahasznosítási
                                   ötleteket a barkácsolás területén. Varga Domokos gondolatait vallom:
                                   ,, Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik.
                                      De mi már tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és
                                      tevékeny ember váljék belőle."
                                  

Burda Csilla - óvodapedagógus

                                  A Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán tanítói szakon kezdtem meg tanulmányaimat, majd a következő
                                  évben felvettem az óvodapedagógus szakot is. A kettőt párhuzamosan végezve nagyobb betekintést
                                  kaptam és több tapasztalatot szereztem a kisgyermekek oktatásával és nevelésével kapcsolatosan.
                                  Tanulmányaim során Montessori gondolatai ragadtak meg és vallom én is, hogy ,, akkor nevelhetjük
                                  gyermekeinket legeredményesebben, ha hagyjuk őket önállóan cselekedni. A felnőtt túlvédő
                                  gondoskodása ártalmas a gyermek számára, megakadályozza egészséges fejlődését. Vagyis arra
                                  kell törekednünk, hogy a gyermek mindent  amire képes, önállóan el is végezhessen."
                                 
                                 
Kiss Ildikó - pedagógiai asszisztens

                               1990. augusztus 4-én Kiskunhalason születtem. Az érettségi után Szegeden folytattam tanulmányaimat,
                                ahol 2014. júniusában diplomáztam szociális munkásként. A Harangvirág Óvodában 2013 októbere óta
                                dolgozom pedagógiai asszisztensként. A gyermekek nevelését, testi, lelki fejlődését fontosnak tartom,
                                hiszen a következő generáció életének alakulása a mi kezünkben van. A kicsiknek nyújtott
                                szeretetünket és törődésünket ezerszeresen kapjuk vissza tőlük, nap, mint nap mosolyukból,
                                ölelésükből energiát és szeretetet kapunk mi, felnőttek is. Gyermek centrikus vagyok, úgy érzem a
                                gyermekek is ragaszkodnak hozzám.
Munkánkat gyermekszerető, együttműködő, szakképzett dajkák segítik.
 

Kis-Tóth Zsuzsanna
     
Balázs Józsefné
     
Bolemányi Zoltánné
 
hajni.jpg - 1.50 MB
Lengyelné Nagy Hajnalka

 

p8290024.jpg - 783.52 KB
                 Tiszainé Kelemen Edina