Logopédia

Domonyiné Borbényi Katalin gyógypedagógus-logopédus vagyok.1984-ben a Bajai Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítóként végeztem.Majd 1989-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógiai-logopédia szakon szereztem diplomát.2006-ban szakvizsgáztam az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai kar képzésén,ahol szakértői,vezető tanári végzettséget kaptam. A főiskola szervezésében több akkreditált képzésen vettem részt: logopédiai diagnosztika, diszkalkulia terápia,, tanulási zavarok felismerése(Sindelar-Zsoldos program), mozgásterápia,afáziás betegek logopédiai terápiája,orrhangzós beszéd javítása. Több mint húsz éve Kiskőrösön gyógypedagógus- logopédusként dolgozom.Főbb tevékenységem és feladatom az óvodás és iskolás korú gyermekek,tanulók diagnosztikája és terápiája.A 2011/12-es tanévtől a Harangvirág Evangélikus Óvodában gyógypedagógus-logopédusként dolgozom .Terápiáim során fontosnak tartom, hogy minden hozzám forduló szülőt és a gyermeket ellássak megfelelő szakmai információval. A fejlődéshez, véleményem szerint elengedhetetlen a szülők otthon nyújtott segítsége, a gyakorlás és a beszédhibás gyermekhez való megfelelő hozzáállás, ezért igyekszem a családdal maximálisan együttműködni, a szülőket hasznosítható tanácsokkal segíteni. Mind a szülőkkel, mind a gyermekekkel szeretnék jó kapcsolatot kialakítani. Célom, hogy a gyermekek jó kedvvel, saját akaratukból járjanak hozzám és élvezzék a terápiás foglalkozásokat. A beszédhibás gyermekek vizsgálata, és fejlesztése ambuláns formában az óvodában történik..Ez helyileg az intézmény logopédiai termében működik. Ellátási körünk az óvoda gyermekeire terjed Itt a beszédhibás gyermekek logopédiai fejlesztése folyik..Valamint sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek integrált ellátásában/nevelésében is részt veszünk. Együttműködésben dolgozunk az integrált nevelésben/oktatásában résztvevő szakemberekkel: utazó gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal,óvónőkkel.

Logopédiai ellátási területeink:

• megkésett beszédfejlődés
• pöszeség
• beszédészlelés-beszédmegértés- fejlesztése
• diszlexia-diszgráfia -prevenció
• diszkalkulia prevenció
• dadogás
• hadarás
• orrhangzós beszéd

A logopédiai terápiának és a gyermekek megfelelő ambuláns ellátásának feltétele a színvonalas logopédiai diagnosztika. Ezt két szinten végezzük: szűréssel és komplexebb, részletesebb vizsgálóeljárás keretében. A tanév elején a megadott vizsgálati időben történik meg a súlyosabb beszédhibás gyermek felmérése és minden nagycsoportos óvodás gyermek artikuláció vizsgálata. Amennyiben valamilyen probléma felmerül a gyermeket a beszédhiba, hang-, illetve nyelvi zavar súlyosságának függvényében logopédiai terápiában részesítjük,majd a terápiára bekerült gyermekek részletesebb logopédiai szűrése valósul meg. Az esetleges problémák kezelésére már az óvodáskor elején érdemes odafigyelni, hiszen minél előbb észrevesszük azokat, és megfelelő terápiában részesítjük a gyermeket, annál jobb eredményeket érhetünk el.

Megfigyelési szempontok a beszédállapot felmérésénél:

• hallás állapotának felmérése
• beszédszervek állapota (fogváltást figyelembe vesszük)
• artikulációs mozgás játékos utánzása
• spontán beszédkésztetés
• vers, nehéz szavak után mondása
• képek megnevezése
• beszéd grammatikai szerkezetének megfigyelése spontán beszédben (relációs szókincs)
• beszédhang-differenciálás

Azoknál a gyermekeknél, akik esetében felmerül egyéb probléma(hallásprobléma, rekedtség, orrhangzós beszéd…) kiegészítő vizsgálatot javaslunk, a minél pontosabb diagnózis, valamint a helyes terápia megválasztásához. . A szülők segítséget kapnak tőlünk ahhoz is, hogy a beszédhibához esetlegesen társuló másodlagos tünetek enyhítéséhez milyen szakemberek segítségét kérhetik (pszichológus,foniáter...). A megszervezett kiegészítő vizsgálatokkal és terápiákkal a minél célirányosabb fejlesztés megtervezését segítjük elő. Fontos az óvónőkkel, szülőkkel való kapcsolattartás, hiszen ők minden nap találkoznak a gyermekekkel és csak együttműködve oldhatjuk meg a kisgyermekek fejlesztését Szükség esetén a már terápiában részesülő gyermekeknél megbeszéljük a felmerülő problémákat mind a szülőkkel és az óvónőkkel..

További terveink:

• Szorgalmazzuk a számítógéppel segített logopédiai terápiák tartását. A gyermekek érdeklődése manapság egyre inkább a komputerek irányába fordul és amennyiben a számítógépet, mint oktatási segédeszközt megfelelően használjuk fel, nagy eredményeket érhetünk el a fejlesztésben.
• Szakmai napok szervezése, pedagógusok, szülők számára. A logopédia szolgáltatásai az itt nevelkedő gyermekeknek ingyenesek.