Keresztyén nevelés

Evangélikus egyházi óvodánkban a keresztyén szellemű nevelés komplex módon van jelen az óvodai élet minden területén, áthatja nevelőtevékenységünk egészét.

A lelki nevelés a teljes személyiségformálás alapvető eszköze. A családból először kilépő gyermekben a mintakövetés, a fogékonyság igen erőteljes, ezért van óriási jelentősége annak, hogy lehetőséget teremtünk a keresztyén értékrend megismerésére, elsajátítására.

A lelki hatások, melyek a gyermekeket ebben a nevelési rendszerben érik, egész további életükre nézve nagy jelentőséggel bírnak. Ugyanakkor a gyermekek olyan információkat visznek haza a vallásos nevelés során, amely a fiatal szülőket sem hagyja érintetlenül. Óvodai hétköznapjaink minden délelőtt a csoportokon belüli elcsendesedéssel, áhítattal indulnak. A gyermekek körbeülik az égő gyertyát, elmondják a reggeli imádságot, egyházi gyermekénekeket énekelnek, előkerül az aktuális heti hittan téma, vagy a gyermekcsoport életének egy-egy aktualitása.

Az óvodai hittanfoglalkozásaink heti rendszerességgel valósulnak meg Farkasné Gombár Ildikó hitoktató vezetésével. Az egyházi esztendő ünnepeit követve, a mindennapok során a bibliai történetek megismerése - a gyermekek életkorának megfelelően- kiemelt feladatunk. A foglalkozásokon tanultakról, programjainkról az alábbi blogon tájékozódhatnak:  http://harangviraghittan.blogspot.hu

A keresztyén életre nevelés megvalósításának alkalmai, lehetőségei:

  • óvodai hittanfoglalkozások
  • áhítatok, csendes percek
  • spontán adódó nevelési helyzetek (játékidőben, szabadidőben)
  • gyülekezeti alkalmak (szeretetvendégség...)
  • gyermek-istentisztelet, ünnepi istentiszteletek
  • templomlátogatás

    
067.jpg - 1.77 MB068.jpg - 1.68 MB
069.jpg - 1.70 MB10154164_640788222636992_8263582500924250940_n.jpg - 99.43 KB