Programterv - január

Január 4-től a 7-8. osztályosok számára jelenléti oktatás az iskolában, felsőbb éveseinknek pedig tantermen kívüli, digitáli tanrend szerinti.

Január 14-én végzősöknek igazgatói tájékoztató az érettségiről és felvételi ejárásról (meetes formában)

Január 22-én az első félév utolsó tanítási napja

Január 25-től osztályozó vizsgák az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezők részére

            Írásbeli vizsgák időpontja: január 26. 14.00 óra

Érettségi vizsgára jelentkezők számára fontos információk: oktatas.hu

Felsőoktatási felvételivel kapcsolatos információk: felvi.hu