Mindennapos testnevelés

Kedves 11-12. évfolyamos Diákok!

Hamarosan itt a második félév, s így újra kérjük a mindennapos testneveléssel kapcsolatos kérelmeket, melyekkel kapcsolatban a következőkre hívnám fel a figyelmeteket: 

A köznevelési törvény a következőképpen rendelkezik a mindennapos testneveléssel kapcsolatban (27.§):

(11)135 Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d)136 egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással

váltható ki.

A heti két óra alóli mentességhez szükséges kérelem letölthető a "Dokumentumok" menüpontnál a "Letölthető űrlapok, formanyomtatványok" közül (vagy szerkeszthető formában iskolánk facebookos oldaláról)


Arra is felhívnám a figyelmeteket, hogy amíg nem kaptok választ kérvényetekre (ami kézhez vételtől számítva maximum 15 nap), addig kötelező részt vennetek a délutáni időkeretben szervezett órákon is. 

7-10. évfolyamosoktól a második félévben már csak egyedi elbírálás alapján, nagyon indokolt esetben fogadunk el ilyen kérelmet, ugyanis számukra mind az öt órát beépítjük az órarendbe.