Kötelező közzétételi lista


A pedagógusok iskola végzettsége és szakképzettsége:  "Dolgozóink"

A nevelő és oktató munkát segítők: "Dolgozóink"

Az országos mérés eredményei:  Középiskola / általános iskola

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói: a 2017/18-as tanévben évfolyamot ismétel: 2 fő

Az érettségi vizsgák átlageredményei (2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 /2015

                                                      2016 /2017


8. osztályosok tanulmányi eredményeinek nyomon követése (2013-ban végzettek/2014-ben végzettek/2015-ben végzettek)

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testnevelés (2017-2018.)

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (Pedagógiai Program)

Intézményünk alapdokumentumai: http://kevi.hu/index.php/dokumentumok

Intézményi tanév helyi rendje letölthető itt

Iskolai osztályok, óvodai csoportok száma, illetve az egyes osztályokban, csoportokban tanulók létszáma