Dr. Ambrus András publikációi

Dr. Ambrus András nyugalmazott egyetemi docens, tanszékvezető (ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központ) nemcsak középiskolás éveit töltötte iskolánkban, hanem matematika-fizika szakos tanárként tanított is nálunk – egészen az egyetemi tanári felkéréséig. Azonban tanszékvezető egyetemi docensként sem feledkezett meg egykori iskolájáról, ahol a mai napig változatlanul nagy örömmel foglalkozik a matematika iránt érdeklődő diákokkal.

S miután kapcsolata a mai napig aktív intézményünkkel, ráadásul tudja, hogy iskolánkban a matematikaoktatásra különösen nagy hangsúly fektetünk, úgy döntött, hogy magyar és idegen nyelvű szakmai publikációit rendelkezésünkre bocsátja, sőt hogy azok mások számára is elérhetőek legyenek, azokat meg is oszthatjuk intézményünk honlapján. Ezen az oldalon ezeket az írásokat olvashatja az érdeklődő, amennyiben az adott címekre rákattint. Az anyagok feltöltése elkezdődött, azonban jelenleg még inkább csak egy kis ízelítőt tudunk mutatni Dr. Ambrus András tanár úr tudományos munkáiból.

Az algebra használatának szükségessége (esettanulmány, Matematika Módszertani Lapok)

A holland matematikatanítási reform néhány elve (A Matematika Tanítása; Mozaik Oktatási Stúdió)

Szemléletes indoklások, bizonyítások (Matematika Módszertani Lapok)

A logikai nevelés-képzés néhány kérdése az alap- és középfokú oktatásban

A matematikai gondolkodási módszerek fejlesztése, formálása 

Kidolgozott példák használata a matematikaoktatásban

A matematikatanítás néhány problémája az agykutatás tükrében

A munkamemória szerepének vizsgálata szöveges feladatok tanításakor

A Tanár Úr 75. születésnapja alkalmából kiadott angol nyelvű könyv ismertetője itt

Dr. Ambrus András születésnapjára kiadott magyar könyv ismertetője