Dolgozóink

Az intézmény vezetősége 
Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató
Grausza Jánosné tagintézmény-vezető (általános iskola)
Tiriczné Szabó Szilvia tagintézmény-vezető (óvoda)
Forgács Éva igazgatóhelyettes (szakközépiskolai)
Horváth Kinga igazgatóhelyettes (tanügyi)
Ridegné Váli Zsuzsanna igazgatóhelyettes (általános)
Czinkóczki Tiborné tagintézmény-vezető helyettes (általános iskola)
Pohankovics Jánosné
gazdasági vezető
Biácsiné Lucza Erika  gyakorlati oktatás vezetője
Arató Eszter iskolalelkész (középiskola)
Pethő-Szűcs Mária iskolalelkész (általános iskola)Gazdasági iroda, adminisztráció
 
Orbánné Szamosfalvi Ildikó oktatásszervező iskolatitkár
Tóthné Kecskeméti Katalin
könyvelő
Gubán Béláné munkaügyi előadó
Halász Ágnes
pénztáros
Viczián Ildikó gazdasági ügyintéző
Csővári Alíz gondnok
Pohankovics Pálné iskolatitkár (középiskola)
Kissné Polyák Zsuzsanna iskolatitkár (általános iskola)
   
 Iskolapszichológus
Török Zsuzsa  
   
Óvodapedagógusok
Bengőné Nagy Mária  
Burda Csilla  
Csővári Gáborné  
Dénes Istvánné  
Kovács Márta  
Lakatosné Hachbold Éva  
Menyhárt Laura (gyes)
 
Mészáros Nóra  
Serfőző Fanni  
Scrob Erzsébet  

Szentgyörgyi Adrienn
 
Tiriczné Szabó Szilvia  
Udvarhelyiné Polereczki Hajnalka  
Tiszainé Kelemen Edina pedagógiai asszisztens
   
   
Általános iskolai pedagógusok

Andriska Anett napközis nevelő
Bajusznácsné László Tünde  tanító
Barabásné Rezner Rita  fizika, technika, informatika
Benyikné Takács Edina  rajz, informatika, tanító
Benéné Mihalkó Valéria  tanító
Czinkóczki Tibor  földrajz, testnevelés
Czinkóczki Tiborné  matematika, testnevelés
Csepediné Szomor Krisztina  tanító
Dicsa Tiborné Matusik Mária tanító, történelem 5. évf.
Disztlné Markó Ibolya  tanító, technika 5. évf.
Dózsáné Kelemen Ilona magyar, média, etika
Dózsa Tamás testnevelés
Dr. Csóti Imréné tanító, fejlesztő pedagógus
Fodorné Faragó Krisztina  matematika, ének
Gombárné Kiss Anikó  természetismeret, földrajz, erkölcstan
Grausza Jánosné magyar, történelem
György Andrea német nemzetiség 1-4. évf., matematika
Hajasné Domonyi Ildikó biológia
Harangozó Marianna napközis nevelő, angol 1-3. évf.
Harsányi Zoltánné történelem, német
Horváth Borbála tanító, technika
Horváthné Ocskó Erika tanító
Jarjabka Lilla napközis nevelő
Jeneiné Kecskeméti Anikó napközis nevelő
Kelemen Mihály könyvtáros
Királyné Schindler Mónika tanító, magyar 6. évf.
Krizsánné Markó Anikó tanító, ének 5. évf.
Luczáné Faragó Melinda napközis nevelő
Makó Zsolt testnevelés - történelem
Néző Kitti tanító
Néző Sándorné tanító
Néző Vivien tanító
Pásztor Gyula testnevelés, gyógytestnevelés, földrajz
Patka Edit angol, testnevelés 5. évf.
Petrányi Ilona magyar, ének, néptánc
Pohankovics Ágnes magyar, történelem, etika 7. évf.
Rákóczi Andrea napközis nevelő, magyar nyelv és irodalom 5. évf.
Rakonczainé Majoros Zsuzsanna tanító, fejlesztő pedagógus
Rohoskáné Sinkovicz Mariann tanító, természetismeret 5. évf.
Romfáné Flaisz Anita magyar, ének
Szabóné Tereánszki Nóra német nemzetiség 1-6. évf.
Szőgyi Tímea napközis nevelő
Szűcs Mária iskolalelkész, evangélikus hittan
Turákné Harangozó Andrea tanító, angol 1-6. évf.
Trepákné Kriskó Eszter tanító
Tüske Bernedett német
Verebélyiné Turán Zsuzsanna angol, természetismeret 5-6. évf.
Pék Noémi pedagógiai asszisztens
Riegler Petra pedagógia asszisztens
Torgyikné Megyeri Noémi pedagógiai asszisztens
   
Középiskolai tanárok
 
Agócs Ákosné magyar nyelv és irodalom
Baranyi László Csabáné matematika, fizika, informatika
Bartháné Szalai Ildikó matematika, rajz
Biácsiné Lucza Erika Márta kertészeti tárgyak
Brúderné Havasi Ibolya fizika, matematika
Burka Lajosné angol nyelv
Csergő Béla József informatika, műszaki ismeretek 
Donáth Attila kémia, biológia 
Donáthné Belák Katalin Magdolna mezőgazdasági tárgyak
Döme Géza matematika, fizika
Dulai Csilla német, biológia
Farkas Sándor iskolalelkész, evangélikus hittan, filozófia
Fábián Anita német nyelv
Filus János mezőgazdasági tárgyak
Fodor Tamás István magyar, történelem, sakk
Forgács Éva Erzsébet mezőgazdasági tárgyak
Furák Attila angol, rajz
Gere Lajosné (Raffai Zsuzsa) biológia
Honti Erika magyar, angol
Horváth András Lajos testnevelés
Horváth  János német, történelem
Horváth Kinga magyar
Kalapos György műszaki tárgyak, munkavédelem
Kaposvári Éva magyar, francia
Kelemen Ildikó matematika, fizika
Kincses Mihályné német
Kispál Katalin német, magyar
Kissné Zsikla Edit magyar, angol, orosz
Kromholcz János testnevelés
Kudron Györgyi könyvtáros
László-Kudron Ildikó matematika
Lavati Roberta angol
Lopusni János informatika 
Maczelka Mária angol-magyar
Miszlai Orsolya angol, testnevelés
Ralovichné Mészáros Ildikó magyar, történelem
Németh Mihály kémia, biológia
Pivarcsiné Raffai Enikő történelem
Rideg László matematika
Ridegné Váli Zsuzsanna matematika, földrajz, informatika
Szabó Emese francia
Szabó Gabriella testnevelés, földrajz 
Szabó Márta Erika angol 
Szabó Zoltán testnevelés
Szemerey Anna német, történelem
Szentgyörgyiné Szlovák Mária magyar, történelem
   
Óraadó tanárok 
Ambrus András matematika
Ambrus Tamás közgazdasági szakmai tárgyak
Antalfi Antal matematika
Csorba László
informatika
Gmoser István ének
Horváth-Kőrös Tünde közgazdasági szakmai tantárgyak
Matusik Edina matematika
Mátyus Lajos média
Polereczki Mihály informatika
Szabó Emese francia
Szabó Róbert fizika
Hitoktatók 
Bata Lászlóné Sike Orsolya  katolikus hittan
Bolemányi Judit evangélikus hittan
Csóka Efraim Ervin  felekezetközi hittan
Farkasné Gombár Ildikó  evangélikus hittan
Ignácz Péter  katolikus hittan
Luptákné Hanvay Mária  evangélikus hittan
Pénzes Péter református hittan
Sáfár Andrea felekezetközi hittan
Tóth Katalin katolikus hittan
   
Technikai dolgozók 
Bekes Lajosné gimnázium
Csengődi Jánosné gimnázium
Kudron Andrea gimnázium
Molnárné Fábián Zsuzsanna gimnázium
Káplár István
gimnázium
Suba Róbert gimnázium
Vlcskó János gimnázium
Csengődi Viktor
tanterület
Gyimesi János tanterület
Sipiczki Zsuzsanna tanterület
Léder József tanterület
Torgyik György tanterület
Balázs Józsefné óvoda
Bolemányi Zoltánné óvoda
Kis-Tóth Zsuzsanna óvoda
Andriskáné Kovács Krisztina általános iskola
Bartus Gabriella általános iskola
Dulainé Hati Annamária általános iskola
Fazekas Jánosné általános iskola
Katona Róbert általános iskola
Schróth András
általános iskola
Pohanovics Mihályné általános iskola
Szabó Anna általános iskola
Szabó Józsefné általános iskola
Szamosvölgyiné Kelemen Andrea általános iskola